Muxuu CV- gu ka kooban yahay?

Muxuu CV’gu ka kooban yahay?

  • Magaca iyo macluumaadyada xiriirka – Cinwaanka, emaylka, lambarka telefoonka

  • Arji shaqo – Liisgaree goobahaadi hore ee shaqo, ugu horeysii kii ugu dambeeyay. Sheeg sidoo kale waqtiga uu socday xiriirka shaqadu. Sawir ka bixi shaqooyinkaadi iyo xirfadaha aad shaqada ka baratay.

  • Waxbarashada – U liisgaree shahaadooyinkaada sida ay u kala horeeyay, ugu horeysii tii ugu dabneysay. Ku dar magaca shahaadada, magaca barnaamijka waxbarashada, magaca machadka iyo waqtiga qalinjebinta.

  • Koorasyada – Ku liisgaree cinwaan u gaar ah hoostiisa koorasyada afka Finnishka iyo koorasyada kale ee aad soo dhigatay.

  • Awood-xirfadeed kale – Aqoonta afka, aqoonta IT, kaararka ruqsadaha, tusaale ahan baasaboorka nadaafadda

  • Daabacaadyo ama bandhigyo shaqeedyo kale – Waxaad ku dari kartaa haddii aad dooneyso daabacaadyadaada ama bandhigyadaada shaqo.

  • Hiwaayado, xilal kalsooniyeedyo – Waxaad sidoo kale soo bandhigi kartaa waxyaabaha aad xiiseyso.

  • Soo-jeediyayaal – Waxaad ku dari kartaa magacyada dadka kuu ballanqaaday in ay shaqada kaaga warbixnayaan. Ku dar macluumaadyada xiriirka soo-jeediyayaasha. Xusuusnow in aad fasax weydiisato soo-jeediyayaasha.

leave your comment


Your email address will not be published. Required fields are marked *